สัญญาณไฟจราจร กับความปลอดภัยบนท้องถนน

ทำไมสัญญาณไฟจราจรจึงสำคัญ

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบนท้องถนนและทางแยก โดยปกติทั่วไปแล้วสัญญาณไฟจราจรมีสามสี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว สีแดงหมายถึงห้ามรถทุกคันผ่าน เหลืองหมายถึงให้เตรียมหยุดรถและรอสัญญาณไฟเขียว และสีเขียวหมายถึงให้รถทุกคันผ่านได้

ความสำคัญของสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะสัญญาณไฟจราจรมีหน้าที่ช่วยควบคุมการจราจรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน และช่วยให้รถทุกคันเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร โดยช่วยให้รถทุกคันสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

ประวัติของสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรมีประวัติยาวนาน โดยสัญญาณไฟจราจรแบบแรกถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1868 ซึ่งสัญญาณไฟจราจรแบบแรกนี้ใช้ไฟฉายสีแดงและสีเขียว และตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ สัญญาณไฟจราจรแบบแรกถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และหลังจากนั้นจึงเริ่มนิยมแพร่หลายใช้กันไปทั่วโลก

ในปัจจุบัน สัญญาณไฟจราจรมีหลากหลายรูปแบบ สัญญาณไฟจราจรบางแบบมีไฟกะพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวัง สัญญาณไฟจราจรบางแบบมีเสียงสัญญาณเพื่อเตือนผู้ขับขี่หูหนวก สัญญาณไฟจราจรบางแบบยังมีกล้องตรวจจับความเร็วเพื่อจับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

สีของสัญญาณไฟจราจร

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าสัญญาณไฟจราจร เป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่าง ๆ ทางเดินเท้า และสถานที่อื่น ๆ เพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนน โดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าทำตามสัญญาณไฟ สัญญาณไฟจราจรแห่งแรกของโลก ติดตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1868 กรุงลอนดอน และถูกติดตั้งในสหรัฐอเมริกาในปลายปี ค.ศ. 1890 และในปัจจุบันมีการใช้สัญญาณไฟจราจรกันทั่วโลก โดยสัญญาณไฟจราจรมีสามสีหลักคือ สีแดง สีเขียว และสีเหลือง โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้

 • สีแดง หมายถึง ให้หยุดรถ
 • สีเขียว หมายถึง ให้รถวิ่งไปได้
 • สีเหลือง หมายถึง ให้ชะลอรถเพื่อเตรียมหยุดรถ

นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณไฟจราจรแบบพิเศษอีกสองแบบคือ

 • ไฟกะพริบสีแดง หมายถึง ให้หยุดรถ
 • ไฟกะพริบสีเหลือง หมายถึง ให้รถชะลอความเร็ว

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยจัดระเบียบการจราจรบนท้องถนน ช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยควบคุมการจราจรบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประโยชน์ของสัญญาณไฟจราจร มีดังนี้

 • ช่วยให้การจราจรไหลลื่น สัญญาณไฟจราจรช่วยกำหนดลำดับการเข้าใช้ถนนของผู้ขับขี่แต่ละทิศทาง ทำให้รถทุกคันสามารถสลับกันใช้ถนนได้อย่างเป็นระเบียบและสม่ำเสมอ ไม่เกิดการชนกันหรือติดขัด
 • เพิ่มความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนรายอื่นสามารถมองเห็นกันและกันได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถตัดสินใจและควบคุมความเร็วได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
 • ลดมลภาวะทางอากาศ การจราจรที่ไหลลื่นช่วยลดการจอดรถติด ทำให้เครื่องยนต์ทำงานน้อยลง ส่งผลให้มีการปล่อยมลพิษทางอากาศลดลง
 • ประหยัดพลังงาน การจราจรที่ไหลลื่นช่วยให้รถทุกคันสามารถประหยัดพลังงานในการขับขี่ได้

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้การจราจรบนท้องถนนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนทุกคนควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้สัญญาณไฟจราจรเกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อควรระวังของสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์ควบคุมการจราจรบนท้องถนนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่การใช้สัญญาณไฟจราจรก็มีข้อควรระวังหลายประการ ซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนควรตระหนักถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ดังนี้

 • ปฏิบัติตามสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัด สัญญาณไฟจราจรมี 3 สี คือ สีแดง หมายถึง ให้หยุดรถ สีเหลือง หมายถึง ให้เตรียมหยุดรถ และสีเขียว หมายถึง อนุญาตให้ขับรถผ่านไปได้ หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร อาจได้รับโทษปรับตามกฎหมาย
 • ดูสัญญาณไฟให้ชัดเจน ก่อนขับรถผ่านแยก ควรดูสัญญาณไฟให้ชัดเจนว่าไฟสีใดกำลังสว่างอยู่ หากไฟสีแดงกำลังสว่างอยู่ ให้หยุดรถจนกว่าไฟสีเหลืองหรือสีเขียวจะสว่างขึ้น
 • ระวังรถที่ตัดหน้า บางครั้งอาจมีรถอีกคันหนึ่งที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และตัดหน้ารถของเราได้ ดังนั้น ควรชะลอความเร็ว และระมัดระวังรถที่ตัดหน้า
 • ระวังรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์มีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว จึงควรระวังรถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเมื่อจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางจราจร
 • ระวังคนข้ามถนน เมื่อเห็นสัญญาณไฟคนเดินถนนเป็นสีเขียว ให้หยุดรถและให้ทางคนเดินถนนข้ามถนน เมื่อคนเดินถนนข้ามถนนเสร็จแล้วจึงค่อยขับรถต่อไป

สรุปบทความสัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจรมีความสำคัญต่อความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ นอกจากนี้ สัญญาณไฟจราจรยังช่วยทำให้การจราจรไหลเวียนได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รถทุกคันสามารถสัญจรไปมาได้อย่างเท่าเทียมกัน ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนจึงควรปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

บทความที่ควรอ่านต่อ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *